Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (562 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   217 / 0   217 puncte

Top mesaje

By cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-05-21 23:21:52 (43 săptămâni în urmă) - [Link]

trAxe3 wrote:

Salutare tuturor! Am nevoie de sfat privind continuare studiilor in RO, in domeniul economie- marketing .
Am terminat universitatea de medicina din chisinau si ma gandesc sa fac masterat in marketing (da, am nevoie de marketing in companie farma), notele destul de bune, media 9,2.

1) care facultati de economie sunt bune? Ma intereseaza Iasi> brasov> sibiu> timisoara. Timisoara e cool, dar foarte departe :/ nu as vrea sa ma stabilesc acolo, ci cred ca in brasov.
2) masterat sau licenta frecventa redusa? Care forma de studii ofera cunostinte mai profesionale? In general, frecventa redusa se merita? Paralel, voi lucra.
3) se ofera cazare la masteranzi basarabeni?

Deci va trebui sa aleg orasul nu doar din punct de vedere educational, dar si pentru a activa in sfera mea ( ps Timisoara e arhiplina de farmacisti). Voi trebui de asemenea sa fac buletin provizoriu si apoi permanent.
Multumesc aniticipat.Masteratu deobicei se faci dupa orele 16 00 si dureaza pana la 20 00, pt ca ziua sa poti lucra

Cazare se ofera

Daca n-ai pasaport roman, poti sa faci permis de sedere

Eu desigur recomand Clujul pentru ca aici invat si e destul de fain :)

Allyx wrote:

Salut băieţi
cine mă poate ajuta vă rog

pentru a aplica la Master in Romania, care sunt etapele care trebuie sa le fac, si ce documente trebuie să prezint?
ştiu de echivalarea diplomelor.

Copii legalizate la ce doc. trebuie? Vre-un certificat medical ceva trebuie?

merciSalut, uite un exemplu

https://www.admitere.ugal.ro/site/masterat/conditii-acte-masterat
Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

#42751 by mamatata1 (User) (0 mesaje) at 2017-11-15 23:52:15 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
eu am vrut sa aplic la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi la Specialitatea -automatica si calculatoare dar din pacate nu am reusit sa transmit documentele,acum sunt student la UTM-FCIM anul 1 vreau sa stiu dca e posibil ca in anul 2 sa ma transfer cumva sau daca este vrio posibilitate ca sa ajung la studii in Romania la o universitate care ma poate pregati bine pentru a ajunge un programist IT.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42752 by crpadureac (The Science of Deduction) (0 mesaje) at 2017-11-16 19:49:52 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42751 mamatata1, nu difera studiile in IT asa mult. Daca in IT, mai mult depinde de efortu tau, daca vei fi sau nu specialist


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42753 by mamatata1 (User) (0 mesaje) at 2017-11-17 13:14:46 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top

crpadureac wrote:

#42751 mamatata1, nu difera studiile in IT asa mult. Daca in IT, mai mult depinde de efortu tau, daca vei fi sau nu specialist


Da, bine sunt de acord ca nu prea difera studiile IT, oricum mai mult depinde de mine dar totusi cred ca Romanie ar fi o alegere buna pentru mine luându-se in consideratie ca e o tara straina o sa am experienta noua.. Plus la aceasta am observat ca in Romanie mai multe facutltati de IT au specialitatea de Automatica si calculatoare.. Ceea ce include si ceva din robotica si +programare...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42754 by crpadureac (The Science of Deduction) (0 mesaje) at 2017-11-17 18:38:43 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42753 mamatata1, asta da (iti alegi pe parcurs specializarea)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42755 by mamatata1 (User) (0 mesaje) at 2017-11-18 23:56:24 (69 săptămâni în urmă) - [Link]Top

crpadureac wrote:

#42753 mamatata1, asta da (iti alegi pe parcurs specializarea)


Si totusi e posibil oare sa ma transfer cumva?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42756 by K_9 (/dev/null) (0 mesaje) at 2017-11-19 01:28:11 (69 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42755 mamatata1, verifică în #0


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42757 by mamatata1 (User) (0 mesaje) at 2017-11-20 12:06:40 (69 săptămâni în urmă) - [Link]Top

K_9 wrote:

#42755 mamatata1, verifică în #0


acolo scrie ca se pot transfera toti care sunt bursieri ai statului Roman-eu  invat in Republica Moldova,adica despre transferul intre universitati din doua state diferite nu se vorbeste nimic.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42758 by crpadureac (The Science of Deduction) (0 mesaje) at 2017-11-27 19:01:43 (68 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42757 mamatata1, nu sunt sigur in nici un fel, dar am auzit ca e posibil, dar doar la taxa


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42759 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2017-12-15 08:20:09 (66 săptămâni în urmă) - [Link]Top
este cineva prin caminele de la belvedere ?

este cineva prin caminele de la belvedere ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42760 by cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2017-12-15 15:07:56 (66 săptămâni în urmă) - [Link]Top

HoTrucks wrote:

este cineva prin caminele de la belvedere ?

este cineva prin caminele de la belvedere ?only marasti


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42761 by ZeNoParticipant la concursul Fotografi Amatori (Power User) (0 mesaje) at 2018-01-02 14:41:48 (63 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Stie cineva numarul soferului de pe ruta iasi-balti si pretul eventual?

ps: An nou fericit sa aveti!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42762 by PageSoft (Power User) (0 mesaje) at 2018-01-09 18:35:54 (62 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut.
Sunt student la UTM! Si cel mai probabil, ma voi transfera in Romania la studii.
Este posibil asa ceva? Eu sunt anul I la universitate


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42763 by papucdd (Capică de unu) (0 mesaje) at 2018-01-13 12:59:35 (62 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut. Invata cineva de aici la universitatea babes-bolyai-facultatea de drept?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42764 by Tan4k (User) (0 mesaje) at 2018-01-25 14:36:31 (60 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42757 mamatata1, La fel ridic intrebarea, poate este cineva care sa transferat din md in ro ori poate stiti ceva inf suplimentare


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42765 by crpadureac (The Science of Deduction) (0 mesaje) at 2018-01-28 17:55:50 (59 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42762 PageSoft, nu sunt sigur, dar cred ca e posibil cu taxă (gen plătești taxa fiecare an). Cel mai bine ar fi sa scrii la decanatul facultatii la care vrei sa mergi si sa intrebi daca e posibil si daca da- cum?

#42761 ZeNo, preturile variaza 100-120 lei


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42766 by trAxe3 (User) (0 mesaje) at 2018-01-28 19:38:54 (59 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Buna tuturor ! Anul acesta absolvesc universitatea din MD, si vreau sa fac master in Romania (totodată să mă stabilesc acolo).
Mă interesează studii post-universitare ” fără disciplini prealabile” în știintele economice, afaceri sau management etc. ( sunt din domeniul medical, dar stiu ca economia imi va fi de folos in pharma industry) ..deci
1) la ce universitate imi recomandați? mi-a plăcut in Iași și in București
2) să aplic ca român de pretutindeni sau să imi fac buletin RO ( sunt cetățean) ? pentru șanse mai mari desigur, cu toate ca am medie bună.
MS anticipat.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42767 by Silvy94 (Uploader) (0 mesaje) at 2018-01-28 21:28:27 (59 săptămâni în urmă) - [Link]Top
e vreo limită de vârstă în RO pt studii de licență?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42768 by TataCelTare (Δ Ƶ Ŧ Σ ℜ ∅ Ŧ ℋ) (0 mesaje) at 2018-01-28 22:47:25 (59 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42766 trAxe3, "... ce universitate imi recomandați? mi-a plăcut in Iași și in București ..." - recomand orașele mari ca Buc, Cluj, Timișoara, Sibiu


depune ca român mai bine, dacă ai notă bună, românii au bursă mai mare, cu mult mai mare

#42767 Silvy94, parcă nu :look:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42769 by Hzrd (000) (0 mesaje) at 2018-02-04 21:14:52 (58 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Bună. Este vreo persoană binevoitoare care e din Chișinău și trăiește/învață în Iași și călătorește relativ des în Chișinău?

Am nevoie de cineva care să-mi preia un act din Iași și să mi-l aducă/transmită în Chișinău.

Aș fi extrem de recunoscător.

Vă mulțumesc.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 1   -1 puncte
#42770 by castean4ik (Engineer) (0 mesaje) at 2018-02-05 10:23:32 (58 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42769 Hzrd, pentru cand ai nevoie?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42771 by Motan_ordinar (User) (0 mesaje) at 2018-02-13 17:01:12 (57 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Un pic de offtop
Am fost dimineață la Iași, iar la verificarea pașaportului, vameșul a început să ceară de la mine dovada că dispun de 500 euro și chestii de genul, mi-a ținut morală vreo cîteva minute, a spus să nu mai fac așa ceva și că îmi face o favoare extraordinară, permițându-mi să trec. Menționez că am mai fost de 4 ori în România până acum și e prima dată când mi se întâmplă așa ceva. Acum mă întreb, au fost acelea 4 ori o coincidență norocoasă, sau vameșul m-a luat la mișto azi. Menționez că nuștiu regulamentul de intrare în România și vreau să evit așa situații pe viitor.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42772 by QuickSilver (Power User) (0 mesaje) at 2018-02-14 00:41:05 (57 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42771 Motan_ordinar, da n-are nimic vamesii cu asta dupa idee... acei 500 euro trebuie sa ii ai daca ai intrat la fara bursa la facultate si iti trebuie pentru permisul de sedere, nu are nimic cand treci vama


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42773 by PageSoft (Power User) (0 mesaje) at 2018-02-17 10:09:56 (57 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42772 QuickSilver, ca sa intelegi, vamesul are dreptul sa fie informat despre ce suma si cu ce suma traversezi tu teritoriul unui stat. + vamesul are dreptul sa stie si cu ce scop/lucruri de pret/activitate ai pe teritoriul dat. De asemenea, te poate trece cu masina in zona de control minutios.

Asta e activitatea lui. + RO e zona europeana deacum, si iata si raspunsul.

De ce nu te-au intrebat la moldoveni la vama? Ca tu nu mai ai treaba cu ei.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42774 by QuickSilver (Power User) (0 mesaje) at 2018-02-17 12:49:25 (57 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42773 PageSoft, corect, are dreptul sa fie informat, nu sa-ti ceara sa ai bani la tine :D


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42775 by PageSoft (Power User) (0 mesaje) at 2018-02-17 14:19:38 (57 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42774 QuickSilver, In orice caz, daca un vames la frontiera română va face asta, la sigur a doua zi , DNA il va cunoaste mai minutios.!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.